Intramural Law Review, 8. sējums

Pirmais vāks
School of Law, New York University, 1952

No grāmatas satura

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

The Supermarket Case
1
The Effect of a Second Adoption
18
Some Aspects of the Negotiability
33

8 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija