J.M. Coetzee: a life in writing

Front Cover
Scribe Publications Pty Limited, Nov 16, 2012 - Biography & Autobiography - 712 pages
1 Review

J.M. Coetzee: a life in writing is the first biography of Nobel prize-winning author J.M. Coetzee. A global publishing event of the rarest kind, the book has been written with the full co-operation of Coetzee, who granted the author interviews, and put him in touch with family, friends, and colleagues who could talk about events in Coetzee’s life.

For the first time, Coetzee allowed complete access to his private papers and documents, including the manuscripts of his sixteen novels. J.C. Kannemeyer has also made a study of the enormous body of literature on Coetzee, and through archival research has unearthed further information not previously available.

The books deals in depth with Coetzee’s origins, early years, and first writings; his British interlude from 1962–65; his time in America from 1965–71; his 30 years back in South Africa, when he achieved international recognition and won the Booker prize; and his Australian years since 2002, during which time he won the Nobel Prize.

J.M. Coetzee: a life in writing is a major work that corrects many of the misconceptions about Coetzee, and that illuminates the genesis and implications of his novels. This magisterial biography will be an indispensable source for everybody concerned with Coetzee’s life and work.

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

5 stars: *****
http://www.beeld.com/Boeke/OnlangsVerskyn/Staalgordyn-tussen-tale-effens-ter-syde-20121111
JC Kannemeyer. 2012. JM Coetzee.'n Geskryfde lewe. Johannesburg & Kaapstad: Jonathan Ball
. (ISBN 978-1-86842-496-2. 752 bladsye. Protea Boekehuis R325/Kalahari.com R247)
Die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywer en biograaf van vele Afrikaanse skrywers, JC Kannemeyer (1939-2011), se laaste skrywersbiografie handel oor die Engelse Suid-Afrikaanse skrywer, JM Coetzee. Diť sluitstuk van Kannemeyer se loopbaan, is terselfdertyd die eerste skrywersbiografie oor die Nobelpryswenner Coetzee (1940- ), wat sedert 2002 in AustraliŽ woon. Ongetwyfeld sal dit ook nie die laaste wees nie. Maar uit die blote feit dat Coetzee hierdie Afrikaanse biograaf toegang gegee het tot sy belangrikste dokumente, en onderhoude toegestaan het, kan seker ook iets afgelees word - soos vertroue in Kannemeyer se vermoŽns, tot miskien selfs 'n erkenning van, en toenadering tot sy eie gedeeltelik-Afrikaanse wortels. Dat biograaf en subjek ongeveer ewe oud is, en albei in die Boland groot geword het, sou ook kon help dat daar van gedeelde Suid-Afrikaanse geografies-historiese agtergronde sprake is, wat die skryf net kon vergemaklik. Hy sien in die voorwoord een van die moontlike gebruike van sy skrywersbiografie ook as "'n bron om die sosiaal-historiese konteks en ander omstandighede van Coetzee se produksie as skrywer beter te leer verstaan", en nie noodwendig vir verheldering van die skrywer se kreatiewe werk nie.
Kannemeyer se styl as literatuurgeskiedskrywer en biograaf is alom bekend: 'n byna bo-menslike omvattendheid, deeglikheid en 'n feite-georiŽnteerdheid wat sy werk deurgaans feitelik betroubaar en daarom op sigself al waardevol maak (tot in die argivale voetnote!). Maar onafwendbaar het hierdie onverbiddelike konsentrasie op opeenstapelende feite ook soms aan die negatiewe kant gelei tot beproewing van die leser en selfs tot verveling, soos met die beskrywing van die herkoms van sy subjekte in biografieŽ. So is die Etienne Leroux-teks werklik goed, buiten vir die eindelose aanloop aan die begin, met die geslagregister van die Le Rouxs, wat ongelukkig baie lesers afskrik, sodat hul nie verder lees nie. Dit is egter nie die geval met die laaste skrywersbiografie oor Coetzee nie - elke hoofstuk lewer verrassende nuwe insigte en feite op, sy dit oor die lewe of die werk van die subjek.
In die voorwoord tot JM Coetzee: 'n Geskryfde lewe beklemtoon Kannemeyer dat hy sy "taak" as biograaf sien "om die 'ware' feite en die 'werklike' lewensgeskiedenis" (2012: 11) te gee, hoewel dit moeilik is met Coetzee as 'n subjek wat steeds en toenemend bly speel met feit en fiksie in sy eie werk, en daarom soos Keats die "skrywer as verkleurmannetjie" is wat nie maklik vas te pen is nie....Tot 'n mate lyk Coetzee as subjek dus juis nie besonder geskik vir hierdie Afrikaanse biograaf, met sy voorliefde vir feite nie. Dit herinner enigsins aan "The narrative of Jacobus Coetzee" in Dusklands, en die geÔmpliseerde spottery met vroeŽre Afrikaanse geskiedskrywers en hul katalogisering van getalle van dinge (soos Piet Retief se aantal ossewaens en aantal Bybels, eerder as die betekenis van die Groot Trek - in "The narrative" weergegee deur 'n opname van wat alles by 'n uitspanplek van die kolle op die grond af te lei sou wees - hoeveel naelknipsels, baardhare, piskolle, en dies meer daar gevind kan word), sonder om eerder sinvol die geskiedenis te interpreteer. 'n Mens vermoed Írens by die keuse van Kannemeyer as 'n biograaf deur Coetzee (ander skrywers se voorstelle vir 'n biografie het hy in die verlede afgewys), dat dit miskien ook te make kan hÍ met dieselfde spel wat Coetzee in Summertime speel met die fiktiewe biograaf en die gestorwe skrywer. Die noodlot het dit anders bestem...
Merkwaardig aan hierdie skrywersbiografie is die mindere fokus op die lewe teenoor die sterk fokus op die skrywer se werke, hul
 

Other editions - View all

About the author (2012)

J.C. Kannemeyer was professor of Afrikaans and Dutch at Stellenbosch University. He was the author of a two-volume history of Afrikaans literature, as well as of six extensive biographies of Afrikaans authors. Professor Kannemeyer died on 25 December 2011.

Michiel Heyns is a South African author, translator, and academic. He has won numerous awards for his reviews, translations, and novels.

Bibliographic information