J.V. Vondels Koning Edipus uit Sofokles: treurspel

Front Cover
Voor de weduwe van Abraham de Wees, 1660 - 55 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 48 - t hoort, of ziet. EIPUS. O duifternis, afgrijflelijcke dampen! Hoe worde ick nu gedruckt van rampen, En endeloze gruwzaemhen ! Hoe pijnight my door al mijn leen 't Herdencken van zoo veel voorleden Verdrieten, en elendigheden ! REY. Het is niet vreemt dat zulck een fmart U dubbel treft, en raeckt aen 't hart.
Page 37 - En staen noch hier. Misschien sloegh hy aen 't quijnen Om my te zien, zoo moght met reden schijnen Dat ick hem holp om hals : nu is hy heen, En nam al wat men spelde, lang gelen, Met zich in 't graf: en al 's waerzeggers blaffen 1180 Is ydel, en heeft niets met hem te schaffen.
Page 50 - Zoo schandelijck en vuil besmet: Nu sproot ick uit een heiloos bed Van die bevleckten, vol onwaerde: Nu teelde ick zoons by die my baerde. In 't kort, al 't snootste dat gebeurt 1610 Is my by nootlot toegekeurt. Rey. Gy hebt te veel uw dolheit toegegeven. Veel nutter doot dan blint in ramp te leven.
Page 3 - Door inspraeck van de Gon, of van een' vroede Geraden: want geen vroede raet zoo vremt, Of zijnen raet wort van de daet bestemt. Befaemde vorst, welaen dan, help dees veste...
Page 24 - Als heerschen, en bevrijt zijn van verdrieten? 750 'k Ben niet zoo dwaes, of wil veel eer genieten Het goet, dat my tot overwinst gedijt. Nu kieze ick al wat mijn gemoedt verblijt. Nu mint my elck. Nu loopenze om my draven, Dat ick by uw gena hen magh hanthaven. 755 Hoe zoude ick dan door heerschlust, als berooft Van zinnen, al dit heil zien over 't hooft? Een boos gemoedt is onwijs in 't bejaegen. Die raetslagh liet ick nimmer my behaegen, Zou niemant oock hanthaven in dat werck : 760 En eischtge...
Page 31 - Korintenlant t' ontwijcken, en heel verre Van daer te vlin, om dit schandael t' ontgaen, Het welck ick uit Apollo had verstaen. 'k Vertrecke, en koom, [zoo 'k heb uit u vernomen,] Daer Laius is vermoort, en omgekomen : 995 En toen ick nu ['k beken het u recht uit,] Ter plaetse quam, daer zich de drysprong sluit, Bejegentme een heraut, en op een' wagen, Een oude [zoo gy my hebt voorgedraegen,] Van runderen getrocken.

Bibliographic information