Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1798 - Netherlands
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 649 - Gedaan in den Hage, onder het klein Zegel van den Lande, den 20 September 1730. Onder stond, Ter ordonnantie van de Staaten.
Page 526 - ... dat hetzelve plan zal moeten worden gemaakt, op den voet van de staatsregeling ; en inhouden : a. Eene opgaaf zoo van de waarde, waarop ieder kerk-gebouw en pastorijhuis is getaxeerd, als van het montant der kosten van de gewoone reparatiën van hetzelve, volgens de daarvan gedaane taxatie of berekening; item of en hoedanige baaten, schulden en lasten dezelve gebouwen en huizen hebben.
Page 527 - ... municipaliteit der plaatse, een copie zal worden ter hand gesteld aan ieder kerk-genootschap onder hun ressort, ten einde hetzelve te examineeren, en zich ten spoedigsten, immers binnen drie weeken na het ontvangen, aan de municipaliteit te expliceeren, of...
Page 526 - ... wordende, naar billijkheid aangegaan zouden kunnen worden. 4. dat hetzelve plan zal moeten worden gemaakt, op den voet van de staatsregeling ; en inhouden : a. Eene opgaaf zoo van de waarde, waarop ieder kerk-gebouw en pastorijhuis is getaxeerd, als van het montant der kosten van de gewoone...
Page 660 - Verhandeling over eenig voornaam Leerftuk, welk in onze dagen door de zoogenoemde nieuwe Hervormers beftreden wordt. 2. Eene bondige wederlegging van eene der l dwaaliugen , welke door die- zelfde Lisden than
Page 1126 - Land, niec byenz. voeginge van een nauwkeurige befchryvinge van 't zelve en een nette opgaave der hoeveelheid van Floreen daar op leggende...
Page 669 - Ongodsdienftigheid de bron zy van tydelyk en eeuwig ongeluk; -Gods'dienftigheid integendeel de bron van tydelyk en eeuwig geluk; beiden...
Page 671 - Medaille aangeboden, mi;s dezelve binnen den . tyd van één maand zielr aan de Maatfchappy , bekend maake, en vryheid tot het openen- van zyn...

Bibliographic information