Jaarboeken van het koningrijk der Nederlanden, Part 1

Front Cover
Martinus Stuart
E. Maaskamp, 1780 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 311 - ... autres puissances neutres non privilégiées par des traités; et par conséquent fera sans délai suspendre provisoirement, et jusqu'à nouvel ordre, à l'égard de leurs sujets, toutes les stipulations particulières des traités entre les deux nations, nommément celles du traité de 1674...
Page 112 - Staaten als dan, en daar na, by gefchrift ter hand ge(teld zal worden: En daar op , mitsgaders alle voorvallende zaaken , ftrekkende tot bevorderinge van de gemeene zaaken , te beraadflagen , raamen en fluiten...
Page 485 - Schryvers gefchreeven , nogte met derzelver eigenen , Naam , nogte met meldinge van hunne Woonplaatfe , , maar met eene Zinfpreuke , ondertekend , en met een , verzegeld Billet , het welke dezelfde Zinfpreuk tot opfchrift heeft , waarin des Schryvers Naam en Adres , door hem eigenhandig gefchreeven , vol • uit gemeld zyn, aan CCH v ANDER AA, Secretaris deezer Maatfchappye , zeer leesbaar gefchreeven , in het Neder duitjch , Franjcb ofte Laijn , FRANCO gezonden worden.
Page 108 - De laatiJe klokklippinge geëindigt zynde, zal een quartier uurs daar na de ftemminge beginnen , en de Kerk gefloten worden , zonder dat dezelve geopent zal mogen worden, voor dat de ftemminge...
Page 486 - Eerprys zal verfteeken blyven. , b. ) Zulk een Lid der Maatfchappye zal zyne , Verhandeling en Zinfpreuk door het byvoegen van , den letter L moeten onderfcheiden, . ;
Page 192 - Overvloed, de Burgerlyke en Godsdienstige Vryheden, de Voorregten en de Voordeelen , die Wy nog genieten, alles kondigt Ons aan, dat bet God is die Regeert, en die in zyne oneindige Goedheid voor Onze behoudenis nog waakt : Want welk zoude Ons lot zyn, zoo Hy, in de...
Page 567 - Regeering bereikt te hebben , met , door zyn voorbeeld , de rechten te bepalen , die elke oorlogende Mogendheid kan en moet erkennen aan onzydige Schepen toe te komen. Zyne hoop is niet te leur...
Page 83 - Gods rechtvaardigen toorn , zich zal hebben te gedragen. En , op dat niemand hier van eenige onwetendheid moge voorwenden , zal deze alomme van de Predikftoelen in voorfz.
Page 110 - Uorpregter zal gehouden wezen , indien eenige der bovengemelde onwettige Perfoonen zig daar by voegen, of poogden mede ftemminge te doen, dezelve pertinentelyk op te...
Page 109 - Van gelyken zullen tot (temmen niet geregtigt wezen de Voogden van Pupillen van de Roomfche, Godsdienft, wegens de goederen haarer Pupillen , fchoon die Voogden van den Gereformeerden, of gepermitteerden Godsdienft mogen weezen , nog Paapfche Voogden mogen (temmen wegens de goederen haarer Pupillen, van denGereformeerd.cn of toegelaten Godsdienft.

Bibliographic information