Jaina Grantha Bhandārs in Rājasthān

Front Cover
Shri Digamber Jain Atishaya Kshetra Shri Mahavirji, 1967 - Jainism - 370 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

CHAPTER IINTRODUCTION
2
Muslim Invasion
23
Suivey of GranUia Bhandars by Western Scholars
25
Survey work done by Indian Scholars
26
2736
27
2 Jaina Grantha Bhandars of Agia
29
4 Amar Granthalaya Indore
30
7 Jaina Siddhanta BhawanAnah
32
Bhttaraka Somsena
235
2 Chihala
236
3 Thakursi
237
5 Chitara Th6lia
238
8 Anandaghana
239
9 Biahma KSpur Candra
240
10 Hemraja II
241
13 Jodhraja Godika
242

8 Jaina Gyana Bhandars Limbibi
33
10 Pannalal Saraswali Bhawan of Bombay
34
SOUTH INDIAN BHANDARS 3536
35
15 Adinath Grantha Bhandar Aliyoor 3ft 16 Siddhanta Basti Mud Bidri
36
CHAPTER HIGRANTHA BHANDARS OF RAJASTHAN IGRANTHA BHANDARS OF AJMER DIVISION 4187
41
Establishment of Grantha Bhandars 24
43
Amer Sastra Bhandar
44
Sastra Bhandar of Bada Mandir Jaipur
45
Grantha Bhandar of Pandya Lunkaranji
47
isra Bhandar of Baba Dulicanda
48
astra Bhandar of Jaina temple Badhi Candra
49
Grantha Bhandar of Tholia Jaina temple
50
Grantha Bhandar of Jaina temple Prtodi
51
Sri Candra Prabha Saraswati Bhandar
53
9 Sastra Bhandar of Jobner Temple
54
Parsvanatha Digambara Jaina Sarswti Bhawan
55
Sastra Bhandar of Godha temple
56
PARTICULARS PAGE
57
PARTICULRES PAGE
72
Jaina Mandirold Deeg
75
PARTICULARS PAGE No 46 Sastra Bhandar of Jaina Temple Vaira
81
Grantha Bhandar of Pancayati Mandir 48 Sogani MandirKarauli
82
Dhada Ajmer
84
Grantha Bhandar of Jaina Temple Sethji Ajmer
87
DSna Sagar Bhandar
88
ili Vardhamana Bhandar
89
v Jina Harsa Suri Bhandar
90
Bhandar of Sri Pujyajl
91
Punni Ba ka do
92
Sethia Library
93
Grantha Bhandar of Yati Ridhivarji Churu
94
Grantha Bhandar of Jaina Swetambara Terapanthi Sabha Sardarshahr
95
IHGRANTHA BHANDARS OF JODHPUR DIVISION
96
Jaina Grantha BhandarsJaisalmer
100
Brihad Gyana Bhandar do
102
Sastra Bhandar of Sambhavanatha
110
Khartargacchlya Sastra Bhandar Kotah
119
Agama and Sidhanta Literature 129135
129
Purana Literature 136141
136
Kavya Literature 142145
142
l00 Grantha Bhandar of Jaina temple
153
Literature on Jaina Philosophy
162
168
168
Pfija Literature
174
1 Historical Importance
184
3j Educational Centres
202
5 Tieasure houses of earliest manuscripts
210
t6 Treasure House for NonJaina works
217
Scope for research in the Jaina
225
PARTICULARS PAGE No 2 Prakrit Apabhramsa Writers _
227
Dhanpala
229
Mahasvara Suri
230
Bhattaraka Sakal Klrti
232
Brahma Jinadasa
233
Gyana Klrti
234
14 Kisansingh
243
15 Sewaram Patni
244
17 Rishsbh Dasa Nigoiia
245
20 Khusalcandra Kala
246
Discoveries of the various works
254
9Pasa Naha Cariu ParSvanatha Carita
260
l5Sandesa Rasa Tippana
266
PARTICULARS PAGE No 3 Nyaya Vartika Tippana _
267
Adhyatma Rahasya _
268
Commentary on Bhopal Caturvinsati Stotra
269
Sravaka Dharma Prakarana
270
W Sulocana Cariu
271
F Jinadatta Carita
273
2 Caublsi Glta
274
3 Pradyumna Carita
275
4 Barahkhari Doha
277
6 Adinatha Stavan
278
8 Raya Hammirde Caupai _
279
10 Sakal Klni Rasa
280
11 HollRasa
281
12 Budhi Prakasa
282
13 Neminatha Rasa 283
283
14 Bavani
284
15 Santosa Jayatilak
285
16 Cetana Fudgal Dhamila
286
17 Nemi Rajul GHa
287
19 Bali Bhadra Rasa _
288
20 Madhavanal Prabandha
289
21 Nemlnatha Rasa
290
22 Nala Damyanti Carita
291
24 Ragmdla or Kasam Rasik Vilasa
293
25 Jlwandhara Rasa
294
27 Hanumata Rasa
295
30 Argalpura Jina Deva Vandana
296
31 GuruChanda
297
33 Tattvasara Duha
298
35 Neminatha Glta
302
40 Jyotisa Sara
304
42 Doha Satak
306
43 Manjha
307
44 Adhyatma Savaiya
308
45 Gora Badal Katha
309
46 Dharma Pariksa 3il 47 Harivansa Puriina Bhcsa
312
50 Alankara Mala
314
51 Bhattaraka Pattavali
315
a Appendix I 317322
317
70 Pancano Bhandar do 105
318
b Appendix II 323326
323
e Appendix Ill 326329
326
d Arpendix IV 330346
330
e Appendix V 347356
347
0 Appendix VI 357362
357
g Appendix VII 363367
363
52 Index of Printed Books 368370
368

Other editions - View all

Bibliographic information