Jak úspěšně studovat cizí jazyky - 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2012 - Počet stran: 169
Zhruba 10 procent lidí dosahuje při studiu cizích jazyků výjimečně dobrých výsledků. Po přečtení této knížky můžete patřit mezi ně. Autor srozumitelně a čtivě odhaluje tajemství úspěchu známých polyglotů (lidí, kteří ovládají několik jazyků). Dozvíte se, jak krok za krokem promyšleně budovat svůj způsob studia a používání jazyků, a získáte spoustu ojedinělých rad, tipů a nástrojů, které vám pomohou výrazně zlepšit vaše výsledky. Knížka vám odpoví na běžné otázky začátečníků i pokročilých, jako např. Jak si efektivně rozšiřovat slovní zásobu? Mám se biflovat gramatiku, a pokud ne, jak si ji osvojím? Jaká studijní metoda je pro mě nejvhodnější? Mám vůbec talent na jazyky? a mnoho dalších. Nové vydání navíc přináší rady, jak na těžké jazykové oříšky, například japonské a čínské znaky, jaké možnosti při studiu jazyků nabízejí moderní technologie a užitečné odkazy na internetové zdroje, s nimiž se při studiu vyplatí pracovat. Velmi čtivý text doplňují praktická cvičení a příklady.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorovi
11
Co nabízí tato kniha
12
1 Kdy jednáme efektivně?
13
2 Podstatné úrovně prožívání
16
3 Zdroje našeho rozvoje
24
4 Tajemství polyglotů
34
5 Účinné metody a strategie studia
42
6 Osobní jazykové konto
49
12 Pár užitečných strategií
97
13 Moderní technické prostředky a jazyky
108
14 Internet síť sítí
116
15 Náš jazykový život na internetu
122
16 Jazykové Himálaje
129
17 Opakování pokladnice vlastních postřehů
146
DODATEK I Zásobník cvičení ke kapitole 8
150
DODATEK II Učíme se relaxovat Příklad relaxačního textu
154

7 Výhody samostatného studia
56
8 Životní cíle
66
9 Jak efektivně plánovat a stanovovat jazykové cíle
69
10 Motivace čas a ostatní platidla
77
11 Účinné techniky studia mnemotechnika
88
DODATEK III Nejfrekventovanější slova
158
Použitá literatura
162
Rejstříky
165
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje