Jak přežít pubertu svých dětí

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 166
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Máte doma dospívající dítě a někdy nabýváte dojmu, že pochází z jiné planety? Rádi byste porozuměli své dospívající ratolesti? Známá česká autorka vám poradí jak na to. Ve své nové knize popisuje nejen projevy puberty, ale i jak děti prožívají dospívání v harmonické či disharmonické, nebo dokonce rozvedené rodině. Uvádí vlivy, které formují chování dospívajících dětí, a zejména radí, jak ve zdraví přežít jejich pubertu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

ÚVOD
9
PUBERTA VOLÁ HOLA HOLA
17
JE PUBERTA NEMOC?
23
PUBERTA A RODINA
41
DÙVÌRA
55
SEXUÁLNÍ ORIENTACE
61
VÝJIMEÈNOST
68
PUBERTA POÈÍTAÈE A MOBILY
77
skupinadìtíjejichžstrachmáprapùvodveškole
132
SMRT SOUROZENCE
135
FYZICKÉ TRESTY
137
GRAFOLOGIE RYCHLÁ DIAGNOSTICKÁ TECHNIKA
139
ADOPTOVANÉ DÍTÌ
142
SPORT
145
KRITIKA
149
CITOVÉ VYDÍRÁNÍ
153

PUBERTA MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE
83
PUBERTA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT
89
PUBERTA A SEBEDESTRUKCE
96
PUBERTA A SOUŽITÍ VÍCE GENERACÍ
105
SEKTY
112
VULGARITA
118
ZVÍØÁTKA
126
STRACHY A ÚZKOSTI
129
OBLEÈENÍ IMAGE
156
VOLBA POVOLÁNÍ
158
POZDNÍ PUBERTA
160
VZPOMÍNKY Z MÉHO DOSPÍVÁNÍ
162
ZÁVÌR
164
LITERATURA
165
PÁR SLOV O AUTORCE
166
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje