Jak vychovat sebevědomé dítě

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 133
Úspěšný český psycholog se snaží dobrat odpovědi na stále živou otázku rodičů, pedagogů a psychologů: Co lze u dítěte chápat jako zdravé sebevědomí? Hledání odpovědi přirozeně vede k tématu výchovy a jejího vlivu na osobnost dítěte. Jak tedy vychovat přiměřeně sebevědomé dítě, které nepochybuje o své vlastní hodnotě a vládně díky tomu důvěrou v sebe i ve své okolí? Tomáš Novák na příkladech ze své poradenské praxe dokumentuje jak autoritativní, direktivní výchovu, tak ochranitelský, až rozmazlující výchovný styl, plodící na jedné straně úzkostné osobnosti deformované drilem, na druhé straně osobnosti zdánlivě silácké, s uměle nadsazeným sebevědomím. Ačkoliv autor uznává, že žádný výchovný postup neskýtá naprostou záruku úspěchu, přiklání se k trendu tzv. uvolněného rodičovství s nadhledem, podporuje demokratické výchovné postupy, "otužováníí" samostatností a zdůrazňuje význam kladného přijetí dítěte.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvodem
7
Co to je když se řekne
9
Mění se děti i požadavky na ně kladené
13
Kořeny zdravého sebevědomí
21
Proč to všechno?
35
Úskalí sociální role přiměřeně sebevědomého dítěte
39
Musí láska a pravda zvítězit i při výchově dětí?
43
Tělesný trest není řešení problémů Může ale být hrobem sebevědomí
63
Hodláte vychovat podceňující se dítě?
79
Vaše sebevědomí bude opravdu vysoké Když si ho mimo jiné testy zvýšíte
95
Memento mori výchovy k přehnanému sebevědomí
107
Více odměn méně trestů  stačí to k podpoře sebevědomí?
119
Asertivita bič nebo tyč pro sebevědomí dítěte
123
Zvládli jste společnou maturitu s dítětem?
129
Závěr
131
Přečtěte si
133

Šikanování a sebevědomí
73

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje