Joh. van Beverwycks Wercken der genees-konste, bestaende in den schat der gesontheyt, schat der ongesontheyt, heel-konste; Mitsgaders eenige tractaten daer onder begrepen, en oock verscheyde stucken, die ten deele na des autheurs overlijden, ten deele uyt sijn Latijnsche wercken overgeset, en nu eerst daer by gevoeght zijn. Alles volgens de lest-vermeerderde exemplaren van nieus overzien, doorgaens grootelijcx vermeerdert en verbetert... Veršiert met historien, kopere Platen, als oock vermeerdert met verssen van ... Jacob Cats ...

Front Cover
by de weduwe van J. J. Schipper, 1672 - Medicine
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information