Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 543 - That a committee of two on the part of the senate and three on the part of the...
Σελίδα 45 - Two tellers shall be previously appointed on the part of the Senate and two on the part of the House of Representatives, to whom shall be handed, as they are opened by the President of the Senate...
Σελίδα 35 - That our Senators in Congress be instructed, and our Representatives be requested, to use their best exertions to procure the passage of a law...
Σελίδα 292 - States; that the lands belonging to citizens of the United States residing without the said State shall never be taxed at a higher rate...
Σελίδα 543 - When the houses are temporarily organized they shall elect a committee of five on the part of the house and three on the part of the senate...
Σελίδα 451 - The Legislature shall have the right, at any time by law, to submit to the people the question of calling a convention to alter, reform or abolish this Constitution, and when upon such submission, a majority of all the votes cast shall be in favor of said proposition, then delegates shall be chosen, and the convention shall assemble in such mode and manner as shall be prescribed.
Σελίδα 105 - Excellency the Governor of this State be requested to forward a copy of this resolution to each of our Senators and Representatives in Congress.
Σελίδα 78 - Resolved, That the committee on Finance be instructed to inquire into the expediency of taxing all bachelors over the age of 24 years, and that they have leave to report by bill or otherwise.
Σελίδα 44 - Carolina, moved to amend the resolution by striking out all . after the word resolved...
Σελίδα 539 - Pitcher, for the able manner in which he has presided over the deliberations of this body, which was unanimously adopted.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας