Kerkelijke geschiedenis van het bisdom van Breda, dat is van het Noord-Brabandsch deel van het voormalig bisdom van Antwerpen

Front Cover
1872
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 599 - ... het bekorten der kerkelijke regten medewerken of aanleiding geven, dat men hun in plaats van geld liever boeken, wol, linnen en dergelijke schenke, zoo zal de pastoor gedurende twee jaar, zijn regt en deel verliezen, en de broeders zullen even zoolang van hun begraafregt verstoken zijn, tenzij bij onderling goedvinden andera overeengekomen worde.
Page 376 - De prachtige Lieve- Vrouwekerk te Aardenburg had vooral ook haren rijkdom te danken aan de menigte der bedevaartgangers, die van heinde en ver haar wonderdoend Mariabeeld kwamen bezoeken. Sedert 1273 waren die wonderen begonnen. Om de eeredienst der roemrijke Maagd te verhoogen , werkten in 1294 paus BONIFACIUS VIII en de Doorniksche bisschop en de Gendsche abt van St.
Page 377 - was de handel met deze bedevaartgangers de hoofdbron van bestaan der Aardenburgers. Zij waren toen evenwel reeds veel verminderd. Arch., n°. 63." Het is dit merkwaardig nommer der stedelijke archiven, dat wij onder onze BRONNEN, bl. 321, hebben opgenomen en waarop wij thans de aandacht willen vestigen. Immers, hoewel wij het als n°. 59 opgaven, het draagt ook n°. 63 ten opschrift.
Page 74 - ... instelling bestaande statuten en behoudens de geestelijke regtsmagt van den kerkvoogd van het betrokken district.
Page 377 - III, koning van Engeland, bezocht haar in 1340. En toen, meer dan eene eeuw later, Engelands koning EDUARD V in 1470 op den derden Kersdag uit Holland in Vlaanderen kwam, was „ zijn eerste werk te voldoen aan zijne godvruchtige gelofte van te gaan bezoeken en eeren Onze Lieve Vrouwe te Aardenburg , van waar hij met den heer van Gruythuyse gegaan is naar het kasteel van Oostkamp

Bibliographic information