Khamrīak sī nai phāsā Yao (Mīan)

Front Cover
Khrōngkān Wičhai Phāsā lŠ Watthanatham Yao Thai lŠ Yao Čhīn, Nūai Patibat Kānwičhai Thāng Phāsāsāt, Khana ʻAksō̜nrasāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 1992 - Yao language (Southeast Asia) - 17 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

3กฝ่ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย กรู กลุ่มสี กวางตุ้ง กวางตุ้ง กุ้ยโจว กอง กองที่ กับ กุ้ยโจว เก เก่า แก่ ของ ขัด ขาว เข่น เข้ม เขียว คณะอักษรศาสตร์ คน เย้า คำ ขยาย คำ คือ ดำ-ขาว-แดง-เหลือง-เขียว-นาเงิน คำ คุณศัพท์ คำเรียกสีในภาษาเย้า เมี่ยน คำ เรียก สีพึ้นฐาน คำว่า คึอ คุณศัพท์ จนครบ จะ จังหวัด จังหวัดเสียงราย จาง จีน จึง ชุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น ดังนั้น ดำ แดง โดย ตัวอย่างเช่น ตาล ตำบล แต่ ที่ แท้ง ไทย ธันวาคม ธีระพันธ์ นา นํ้าเงิน นี้ ใน ในปริมาณที่เท่าลัน ในหน้า เบอร์ลินและเคย๙ ใบ ประเทศ ปราก ปราก ฎ เป็นข้อมูลทัศนคติ เป็น คำ เรียก เป็นจำนวนมาก เป็นต้น ผล การ ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ แผ่นบันทึกข้อมูล พะเยา น่าน ลำปาง เพ6ก เพราะ ภาษา ม่วง มัว มี คำ มีคำเรียกสีพึ้นฐาน มีด ยูนนาน เยา ร้อยละ 37.50 ตอบว่า ระยะที่ รูปที่ ฯลฯ ลักษณะ ลาว เล่ม และ และร้อยละ ว่า วิวัฒนาการของคำเรียกสี ศัพท์จะเป็น ศัพท์ ได้แก่ สกปรก สมัย ส่วน สีขาว สีเขียว สีดำ สีแดง สี ได้แก่ หมายเลข สีหมายเลข สีเหลือง ใส หมายถึง หมู่บ้าน หรีอ คำ หรือ หัตถกรรม เหลือง ให้ ใหม่ ไหม อง อย่างไรก็ตาม อ่อน อำเภอ อำเภอแม่จัน เ8ยว

Bibliographic information