เครื่องปั้นดินเผา

Front Cover
Samnakphim ʻŌdīan Satō, 1989 - Ceramic industries - 307 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

18 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๐ ๑๐๐ ๑๑ ๑๒ ๑๒๐ ๑๓ ๑๓๐ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๑ นิ้ว ๒๐ ๒๕๒๑ ๒๕๒๓ ๒๕๘ ๒๖ ๒๘ ๓๐ ๓๘๒ ๓ ตำบลดอนแก้ว ๔๕ ๕๐ ๖๐ ๗๐๐ ๘๐ ๘๗ ๘ ๙ ๙/๑๐/๑๑ กรมทรัพยากรธรณี กรัม กว้าง ขนาด ๑ คือ เครื่องปั้นดินเผา จังหวัด จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จากการเคลือบผลิตภัณฑ์ปรากฏว่า จาน ฉบับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ เช่น เชียงราย ใช้ส่าหรับ ใช้สำหรับ ฐปทรงสมัยโบราณ ดินเหนียว โดย ตั้งแต่อุณหภูมิที่สุดในอุณหภูมิ ทดลองครั้งที่ ทวี พรหมพฤกษ์ ธรณีวิทยา นิ้ว หนา บรรณานุกรม ปี บ้านเลขที่ เป็นต้น เปอร์เซ็นต์ ผลจากการเผาทดลอง โดยใช้แผ่นทดลองขนาด ๑ ผู้ให้สัมภาษณ์ เผา เผาเคลือบ พฤษภาคม ๒๕๒๗ ภาชนะ มหาวิทยาลัย แม่ยาว ไม้ ไม้ไผ่ ไม้สัก ยาว ๗ นิว ราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ ลักษณะ ลักษณะสีหลังเผา ลำปาง เลข และ วรรณมาศ วัสดุ สัมภาษณ์ สี สีเคลือบ สีเคลือบมีความมันวาว ผิวเคลือบเรียบ สีเคลือบหลัง สีฟ้า หน้า หมายถึง หมายเหตุ หมู่ที่ หรือ อัตราส่วนกฮัม/ส่วนตวง อายุ อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ริม เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม โอเดียนสโตร์ Borax carbonate Clay cobalt cobalt oxide Feldspar potash formula Iron oxide Kaolin manganese manganese dioxide oxide Quartz SiO2 soil titanium zinc oxide

Bibliographic information