Kjøbenhavns diplomatarium: Samling af dokumenter, breve og andre kilder til oplysning om Kjøbenhavns ældre forhold før 1728, Volume 7

Front Cover
I kommission hos G. E. C. Gad, 1886 - Copenhagen (Denmark)
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 33 - Cancellj-Seigl, tiiskikket vorder, det paa behørige Stæder, til alles Efterretning, strax lader læse oc forkynde. Gifvet paa Vort Slot Kiøbenhafn den 14 April Anno 1688. Under Vort Kongl. Haand oc Zignet Christian. (Segl) 38. 1689. 8. Jan. Ansøgning fra Protokolsekretær ved Højesteret Søren Rasmussen om Vederlag for hans Arbejde som Sekretær ved den Norske Lovs Revisionskommission.
Page 103 - Wirtemberg, statholder (jflldenløwe, gref Reventlow, h. Helmuth Otto von Winterfeld, h. Joachim Hendrich von Biilow, h. Diderich Schult, h. Christian Sigfred von Plessen, h. Adam Levin Knut, h. Otto Krabbe, h. Anthon Wulf von Haxthausen, h. Friderich Gersdorph, obr. Samuel Christoph von Pletz, general major du Mesnil', general major Cormaillon, stiftzbefalingsmanden Thomas Groth, hof masrchalch Johan Otto von Raben, dend obrist ved trabanter garden, som haver vagten.
Page 751 - Paa et dygtig stykke klæde eller bay, som for kiøbmands gods kand agtes, slaaes paa hallen et tegn, tre...
Page 771 - ... og faa at vide, paa hvad sted deslige er at bekomme. Hvorfor bemelte bogholder paa een beleilig plads her udj staden skal logere og sig af et skildt eller tegn betiene, som sig fra alle andre distinguerer, paa det hand ved nat og dag desto snarere...
Page 169 - ... udlendiske, oc til samme ende ladet udhenge Kiøbenhafns waaben, da saasom sligt et huus eragtes at være høylig...
Page 748 - At klædet af god uld bereedes, som tilforn af hallen er kiøret...
Page 100 - Amalienburg udj sorte sørge-klæder til at opvarte allerunderdanigst indstiller. 2. Skal alle klocherne her udj denne voris kongelig residentz stad...
Page 385 - Stue at fra sig levere de canalerne her sammesteds tilhørende oc hos dennem befindende midler, saavel de, som til dato kand vere i behold, som de...
Page 687 - Hvorefter alle og enhver vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette og for skade tage vare.
Page 654 - Præsidenter, Borgemestere og Raad, Fogder og alle andre, som denne Vores Forordning under Vort Cancellie -Segl tiiskikket vorder, at de den paa beborige Steder til Alles Efterretning strax lader læse og forkynde.

Bibliographic information