Klejnoty stołecznego miasta Krakowa, albo, Kościoły i co w nich jest widzenia godnego i znacznego

Front Cover
Nakładem Drukarni "Czasu", 1861 - Catholic church buildings - 232 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 126 - Nescitis quoniam qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt edunt: et qui altari deserviunt, cum altari participant? Ita et dominus ordinavit iis qui evangelium annuntiant, de evangelio vivere » E nella prima lettera a Timoteo, Cap.
Page 209 - O Matko Matki Boskiej, ten kościół wspaniały Bogu w Trójcy Najświętszej za nas oddaj cały. W którym Ty Gospodynią, Jan Kanty Kościelnym; Cała tu świątobliwość związkiem nierozdzielnym. Boska Opatrzność wystawiła.
Page 138 - Stanisława i na każdy piątek, nadany od stolicy apostolskiej miejscu temu, na którym święty Stanisław koronę męczeńską podjął, gdy go w siedemdziesiąt i dwie sztuce rozsiekano. Leżało tu tego świętego ciało przez lat dziesięć, a potem do zamku jest przeniesione, i na tym miejscu, gdzie ciało odpoczywało świętego Wacława, jest położone.
Page 94 - Ten klasztór ma znaczną bibliotekę, pokrytą blachą w r. 1732. Ma ta biblioteka banków czyli szaf wielkich n. 17, mniejszych zaś 16; pełne te szafy wszystkie ksiąg rozmaitych, których jest na kilka tysięcy in dwersis materiis et variis linguis; jako to ojców św.
Page 111 - Jest ten kościół prawie według wymiaru w pół miasta Krakowa od najprzewielebniejszego ś. p. ks. Jakuba Zadzika, biskupa krakowskiego, fundowany. Przy tym kościele jest klasztor panien zakonnych św. Franciszka trzeciej reguły, które wprowadził najprzewielebniejszy jegomość ks. Piotr Gembicki, biskup natenczas krakowski, wziąwszy te zakonnice z klasztoru św. Agnieszki, i postanowił za matkę i przełożoną temu klasztorowi pannę Teresę Zadzikównę, rodzoną siostrę ś. p. jegomości...
Page 59 - Pierwsza na prawo pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej mieści w ścianie naprzeciw wejścia (południowej) barokowy ołtarz z Matką Boską, obwieszony po bokach licznemi wotami pobożnych. O obrazie w ołtarzu wspomina Pruszcz, że jest : » dawnego i podobnego do oryginału malowania, gdyż miał być malowany podczas przewożenia tamtego obrazu przez Kraków na Jasną Górę«.
Page 31 - przy grobie przewielebnego błogosławionego Jana Kantego ślepi, głusi, chromi, wrzodowaci i chorobami różnemi ściśniani u Pana Boga przez przyczynę tego świętego zdrowie upraszają i opętani wolni od dyabelstwa zostają
Page 94 - ... teologów, św. Tomasza z Akwinu, św. Augustyna, różnych Tomistów, i różnych sentencyj autorów in variis scientiis, jurydyków, historyków, kaznodziejów, ascetów, artystów, oratorów; różne także ma instrumenta do matematyki, jeometryi i innych nauk należące. Ta biblioteka przyozdobiona obrazami tego zakonu różnymi świętymi i sławnymi mężami. Przyozdobiona także stołami...
Page 161 - Długosza dla braku zakonników słowiańskich zawiadował kościołenr św. Krzyża świecki kapłan Jerzy Litwosz. Obrządek słowiański ustał więc w latach 1470—1480. 3) Według Pruszcza «kościół nie ze wszystkiem jeszcze skończonym będąc, wkrótce potem zgorzał i więcej jak przez półtora sta lat w ruderach swoich leżał. Potem łaskawych dobrodziejów jałmużny na tych rozwalinach kaplice drewnianą wystawiły, którą w 1505 r. inkorporowano do kościoła św. Florjana».

Bibliographic information