Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy: 2., doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 22. 7. 2020 - Počet stran: 136
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Učebnice je určena převážně studentům oborů praktická sestra, ošetřovatel a zdravotnické lyceum. Je vhodná nejen pro studenty VOŠZ – diplomované všeobecné sestry a diplomované zdravotnické záchranáře, ale také pro sestry a záchranáře v praxi. Druhé vydání přináší aktualizované informace o zdraví, nemoci a prevenci. Seznamuje s jednotlivými klinickými obory, vyšetřovacími metodami, anamnézou, diagnostikou, objektivními a subjektivními příznaky nejčastějších onemocnění. Obsahuje také kapitolu z farmakologie, neboť znalost a podávání léčiv je nedílnou součástí práce zdravotnických pracovníků a naopak neznalost léčiv a jejich nežádoucích účinků může ohrozit zdraví i život pacientů. Kniha je doplněna obrázky a tabulkami pro lepší přehled a orientaci. Na konci každé kapitoly jsou otázky k opakování učiva.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
11
1 Zdraví prevence a nemoc
12
2 Spánek
26
3 Poruchy hybnosti
28
4 Kožní změny
31
5 Fyzikální vyšetření
33
Seznam literatury
123
Seznam zkratek
125
Rejstřík
127

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje