Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 14. 4. 2014 - Počet stran: 160
Učebnice pro studenty SZŠ obsahuje základní informace o zdraví, nemoci, prevenci, o vyšetřovacích metodách a postupech, měření fyziologických funkcí a informace o příznacích nejčastějších onemocnění. Zahrnuje i kapitoly z obecné a speciální farmakologie, včetně přehledu jednotlivých lékových skupin.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
11
1 Zdraví prevence a nemoc
12
2 Spánek
29
3 Poruchy hybnosti
32
4 Kožní změny
36
5 Fyzikální vyšetření
38
6 Fyziologické funkce
48
7 Vyprazdňování moči
57
8 Vyprazdňování stolice
59
9 Vyšetřovací metody
61
10 Obecná farmakologie
93
11 Speciální farmakologie
120
Seznam použité literatury
152
Seznam použitých zkratek
154
Rejstřík
157
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje