Komíny - 3., přepracované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 128
Třetí vydání publikace aktuálně (podle nových evropských norem) a srozumitelně seznamuje čtenáře s problematikou odvodu spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Dotýká se jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. U plynových spotřebičů se zabývá konstrukcemi komínů v závislosti na teplotě spalin a požadovaném podtlaku či přetlaku. Popisuje zásady a způsob stavby keramických komínů, kovových komínů a i nových typů komínů, způsoby a návody na rekonstrukce komínů vložkováním pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva. Samostatná kapitola je věnována závadám jednotlivých typů komínů, způsobu jejich odstraňování, kontrole a čištění komínů. Autor se podílí na zpracování českých komínových norem a spolupracuje i na tvorbě dalších předpisů v oblasti komínů, současně je dlouholetým soudním znalcem v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvodem ke třetímu vydání
9
Rozdělení komínů
17
Obecné zásady pro navrhování komínů a kouřovodů
23
Přívod vzduchu ke spotřebičům paliv
46
Konstrukce komínů
62
Opravy a rekonstrukce komínů
90
Závady komínů a jejich příčiny
104
Autorská práva

Bibliografické údaje