Kompostování a péče o půdu

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2004 - Počet stran: 116
Druhé, aktualizované vydání publikace je určeno zahrádkářům, kteří kompost uznávají za nejpřirozenější prostředek ke zlepšování půdy a přispívají tak významně k ochraně životního prostředí. Poskytuje informace o tom, co lze kompostovat, jak připravit kompost, jaké jsou přípravky a přísady k jeho urychlení, jak vybírat vhodné stanoviště, popisuje speciální komposty, co všechno je nutné kontrolovat v průběhu kompostování, jak zamezit šíření škůdců v kompostu apod. Zodpovězeny jsou také nejčastější dotazy a upozorněno na chyby při kompostování. Závěr publikace je orientován na přípravu a péči o půdu, na její zlepšování, zvyšování úrodnosti. Text je doprovázen četnými tabulkami a černobílými kresbami.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
7
Základy procesu kompostování
14
Výchozí materiály ke kompostování
22
Místo ke kompostování
36
Speciální komposty
50
Kontrola průběhu kompostování
58
Dusičnany a kompost
69
Choroby škůdci a plevele v kompostech
76
Péče o půdu
83
Mulčování prospěch pro půdu rostliny a životní prostředí
93
Ochrana půdy před těžkými kovy rizikovými prvky
102
Chloróza rostlin
110

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje