Komunikační dovednosti v praxi - 2., doplněné a přepracované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 325
Aplikované formy komunikačních dovedností v konkrétních pracovních činnostech manažera jsou více a více součástí jeho práce. Uplatňují se při výběrových pohovorech, hodnoticích pohovorech, vedení pracovních porad, telefonování, písemné komunikaci v podobě různých zpráv apod. To vše jsou situace, v nichž se komunikuje a kde jsou stanovena určitá pravidla, která je třeba zvládnout. A právě proto přichází na trh nové, přepracované a doplněné vydání úspěšné knihy Komunikační dovednosti v praxi. Publikaci ocení nejen manažeři, podnikatelé a ekonomové, ale i studenti příslušných oborů. Vedle popisu základních funkcí a charakteristiky komunikace a komunikačních forem zachycuje problematiku osobnosti člověka, jeho Já v komunikačním kontextu, sociální vnímání a naslouchání. Nezapomíná však ani na praxi a věnuje kapitoly jak sebeprezentaci, vystupování před publikem, skupinové komunikaci a týmové práci, tak přijímacím a hodnoticím pohovorům a komunikačnímu výcviku.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY
73
Doporučená literatura
83
Doporučená literatura
96
Doporučená literatura
116
Doporučená literatura
135
Doporučená literatura
158
Doporučená literatura
180
PREZENTACE
181
Doporučená literatura
225
Doporučená literatura
241
Doporučená literatura
257
MASMEDIÁLNÍ KOMUNIKACE
263
MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE
275
Doporučená literatura
294
Doporučená literatura
309
VĚCNÝ REJSTŘÍK
319

Doporučená literatura
197
Doporučená literatura
215

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje