Konec školní nudy: Didaktické metody pro 21. století

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 13. 8. 2019 - Počet stran: 336
Učitelé všech úrovní vzdělávání i oborů získávají v této knize nástroj, pomocí kterého aktivně zapojí své žáky a studenty do vyučování, a to prostřednictvím interaktivních technik a na ně navazujících metod zaměřených na rozvoj klíčových dovedností. Jedná se například o metody brainstormingové a evokační, kognitivní a vizualizační, kinestetické, komunikační, dramatizační a kompoziční. Cílem knihy je podpořit pedagogickou praxi v současné době globalizace, informačního boomu a sociálních médií, kdy dosavadní metody výuky pozbývají na účinnosti. Každá metoda obsahuje krátký popis a účel, postup při realizaci a doporučení, jak ji prezentovat studentům. Na to navazují odkazy propojující danou techniku s dalšími kapitolami napříč knihy. To umožní pedagogům zkonstruovat lekci od začátku do konce, včetně volby vhodné interaktivní formy práce pro vybranou metodu. Kniha také nabízí ukázkové lekce a přehled kombinace interaktivních technik a výukových metod v souborné tabulce. Veškeré techniky a metody obsažené v publikaci jsou výsledkem mnohaleté praxe autorky na všech úrovních vzdělávání i v rámci bohatého spektra výukových situací.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorce
9
Úvodní slovo
10
Cíl a metodologie publikace
11
O knize
12
Teoretická východiska
17
Základní předpoklady
29
1 Interaktivní techniky
41
2 Aktivizační metody
81
Čtení a analýza
122
Rejstřík metod a pojmů s odkazy na kapitoly a podkapitoly
164
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje