Korsbaneret: Kristlig Kalendar, Volume 17

Front Cover
Olof Olsson, Carl Aaron Swensson
Augustana Book Concern., 1895 - Almanacs, Swedish
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 10 - Till härlighetens land igen jag ser dig, Jesu, fara; men jag på jorden måste än en gäst och främling vara. Långt från mitt hem jag vandrar här: mitt sällskap sorg och möda är. Långt från min Faders hus jag går: ack, Herre, huru länge? Men dit mitt öga icke når, min ömma bön sig tränge! Min suck, osäglig, innerlig, skall dela skyn och hinna dig. En skymt jag...
Page 89 - Faller stoft på klädefållen under mödans väg ibland, af den rene blir han renad, frälst från död och syndafall, och allt närmare förenad med den Gud, han tjäna skall. Säll är han, där fram han vandrar ödmjuk, kärleksfull och blid och Guds rådslag icke klandrar, men förbidar hjälpens tid. Säll är han, när sina bröder han med vänlig hand är när, räddar tröstar, understöder, medan Gud hans styrka är.
Page 89 - S äll är den, nig håller troget till sin Herre och sin Gud, med ett hjärta redoboget på hans väg att gå hans bud. Säll är den, som fromt och stilla håller fast vid hans förbund -och som, trogen i det lilla, redligt sköter om sitt pund. Säll är han, ty uppehållen blir han af Guds högra hand. Faller stoft på...
Page 81 - Ty om du går igenom watten, will jag wara när dig, att strömmarna icke skola dränka dig; och om du går uti elden, skak du intet bränna dig, och lågan skak intet bita uppå dig.
Page 90 - ... förenad med den Gud han tjäna skall. Säll är han, där fram han vandrar ödmjuk, kärleksfull och blid och Guds rådslag icke klandrar, men förbidar hjälpens tid. Säll är han, när sina bröder han med vänlig hand är när, räddar, tröstar, understöder, medan Gud hans styrka är. Säll är han, ty sist när striden lyktas i en evig ro, hos sin Gud i himlafriden trygg och salig får han bo. Synd ej mer hans hjärta sårar, sorg ej mer slår blicken ner: den, som torkar alla tårar,...
Page 100 - Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron; härefter är mig förvarad rättfärdighetens krona, hvilken Herren, den rättfärdige domaren, skall gifva mig på den dagen, men icke blott åt mig, utan åt alla som älska hans tillkommelse
Page 100 - Herre, nu låter du din tjänare fara i frid, efter ditt ord, ty mina ögon hafva sett din frälsning, hvilken du har beredt inför alla folk, ett ljus till hedningarnas upplysning, och ditt folk Israel till pris.
Page 9 - Ack! blif hos oss, o Jesu Krist! Ty afton är nu kommen visst. Din helga läras klara ljus Låt alltid lysa i ditt hus.
Page 45 - Har David funnit nåd hos dig, "Har Du Manasse sparat", "Har Du till Petrum mildelig "Dig vöndt och tröstligt svarat "Den röfvaren, som tog sin flykt "Till dig uti sin ändalykt, "Så hoppas jag detsamma.
Page 34 - Dess förtjänster sägas bestå däruti, "att den utan att på minsta sätt rubba eller förändra hvad till svenska församlingens trosbekännelse och till det väsentliga i gudstjänsten hörer är lämpad efter de framsteg språket gjort och efter mera odlade begrepp".

Bibliographic information