Kort verhael aengaende 't versoeck der heeren ambassadeurs van sijn majesteyt van Vranckrijck, voor de papisten hier te lande. Midtsgaders de resolutien der ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, daer over genomen ...

Front Cover
1644 - 8 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Bibliographic information