Kualiti perkhidmatan fasiliti hospital kerajaan dari persepsi pengunjung: kes kajian : Unit Kecemasan dan Kemalangan Hospital Kerajaan Sarikei, Sarawak

Front Cover
Universiti Teknologi Malaysia, 2005 - Facility management

Bibliographic information