Lékař a pacient v moderní medicíně: Etické, právní, psychologické a klinické aspekty

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 18. 11. 2015 - Počet stran: 192
První domácí monografie, která se zaměřuje na různé aspekty vztahu lékaře a pacienta. Téma zpracovali naši přední odborníci, publikace vychází váEdici celoživotního vzdělávání České lékařské komory.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

24 Etika v porodnictví a gynekologii
91
25 Dítě v dnešní medicíně právo psychologie a komunikace
105
26 Vztah lékaře a pacienta v primární péči
111
3 Speciální témata
117
31 Lékař a pacient ve výzkumu
119
32 Lékař pacient a bolest
125
33 Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením
129
34 Rozhovor lékaře a pacienta
141

13 Právní souvislosti vztahu lékaře a pacienta
43
14 Etické souvislosti vztahu lékaře a pacienta
53
15 Psychologické souvislosti vztahu lékaře a pacienta
61
16 Sociologické souvislosti vztahu lékaře a pacienta
71
2 Vztah lékaře a pacienta v oborových souvislostech
79
21 Vztah lékaře a pacienta v chirurgii
81
22 Vztah lékaře a pacienta v onkologii
83
23 Komunikace lékaře a pacienta s přihlédnutím k vnitřnímu lékařství
87
35 Stres ve vztahu lékaře a pacienta
145
36 O komunikaci mezi lékařem a pacientem
157
37 Etické poradenství vývoj a přínos pro zdravotnické zařízení a pro pacienta
161
38 Potenciál lékařských stavovských ctností v moderní medicíně
167
39 Lékařská posudková služba a její klienti
173
Rejstřík
181
Souhrn
185
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje