Lékařská fyziologie: 2., přepracované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 18. 3. 2020 - Počet stran: 752
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Publikace představuje moderní odbornou učebnici jednoho ze základních oborů lékařství. Po devíti letech byla zcela přepracována a aktualizována prakticky ve všech svých částech. Podrobnou a didakticky vytříbenou obrazově bohatou učebnici využijí nejen pregraduální studenti, ale i lékaři v předatestační přípravě, kteří budou hledat informace o fyziologických pochodech v organizmu. Mimořádně cenný je velký rozsah obrazové dokumentace, v naprosté většině barevné – kniha obsahuje 530 obrázků a schémat a 45 tabulek. Publikace pokračuje v dlouhodobé tradici a navazuje na řadu opakovaně vydávaných učebnic autorského kolektivu Fyziologického ústavu 1. LF UK. Rozsahem a kvalitou podobná domácí učebnice na našem knižním trhu v současné době není a je tak v podstatě jedinou moderní učebnicí, která plně odpovídá sylabům lékařské fyziologie na českých lékařských fakultách.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
9
Předmluva ke druhému vydání
11
1 Fyziologické principy
13
2 Obecná neurofyziologie
63
3 Fyziologie svalstva
87
4 Fyziologie krve
117
5 Fyziologie krevního oběhu
151
16 Senzorický nervový systém
589
17 Motorický nervový systém
635
18 Autonomní nervový systém
661
19 Fyziologie tělesné zátěže
685
20 Fyziologie imunitního systému
705
21 Fyziologie stárnutí
719
Seznam použitých zkratek
725
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje