LES CONFESSIONS DE S. AVGVSTIN

Přední strana obálky
Chez PIERRE LE PETIT, Imprimeur & Libr. ordin. du Roy, ruë S. Iacques, à la Croix d'Or, 1659 - Počet stran: 810
 

Vybrané stránky

Obsah

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje