Landschapsontwerp in Vlaanderen: Landschap als narratief en integrerend medium in de ruimtelijke ontwerppraktijk

Voorkant
Maklu, 8 nov 2013 - 381 pagina's
Vlaanderen kent een grote diversiteit aan landschappen met een extreme overlapping tussen platteland en stad en de ermee gepaard gaande multifunctionaliteit. Deze regio vormt daarom bij uitstek een boeiend laboratorium voor onderzoek, opleiding en praktijk in landschapsontwerp. Toch is landschapsontwerp hier opvallend minder geprofessionaliseerd of verankerd dan in vele andere Europese landen. De invloed ervan op het ruimtelijk beleid is klein en ook in een internationale context lijkt het Vlaamse landschapsontwerp zich maar moeizaam te kunnen positioneren.

Dit boek schetst eerst in hoofdlijnen hoe de professionalisering en institutionalisering van het landschapsontwerp zich in Vlaanderen historisch heeft verdergezet. Daarna toont het aan dat verschillende interpretaties van landschap het hedendaagse ruimtelijk ontwerp van publieke ruimten bevruchten en hoe landschap hier als een narratief medium gebruik van maakt. Het verduidelijkt dat landschap - in overeenstemming met de holistische benadering in de Europese Landschapsconventie - een kneedbaar, multidimensionaal en integrerend concept is dat door ontwerpers wordt geÔnterpreteerd vanuit de eigen perceptie en in functie van specif ieke instrumenten of acties. Deze bevindingen leiden tot re flecties over de identiteit en de rol van landschapsontwerp in Vlaanderen en in internationale context.

Het manuscript biedt binnen de literatuur rond ruimtelijk ontwerp in Vlaanderen belangrijke en vernieuwende inzichten. Door de multidisciplinaire benadering zal het landschapsarchitecten, architecten, ruimtelijk planners en stedenbouwkundigen aanspreken, maar ook aanverwante disciplines, zoals geografen, historici of biologen. Door zijn focus op het werkveld, de ontwerppraktijk en beleidsrepercussies bevat het insteken voor zowel praktiserende ontwerpers, onderzoekers, lesgevers als beleidsmedewerkers. Bovendien is het basislectuur rond landschapsontwerp voor studenten van diverse ontwerpopleidingen, zoals landschapsarchitectuur, architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning.

 

Inhoudsopgave

Inhoud
10
Inleiding
47
Besluit
122
Kneedbaar landschap
137
Besluit
297
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens