Lapis Satricanus: Archaeological, Epigraphical, Linguistic and Historical Aspects of the New Inscription from Satricum

Pirmais vāks
Staatsuitgeverij, 1980 - 175 lappuses

No grāmatas satura

Bibliogrāfiskā informācija