Leabhar na n-Urnaighe Comhchoitchionn, agus mhiniostralachd na sacraimeinteadh agus reachda 7 deasghnaith na h-eaglaise do reir usaide a n-eaglais Sasanach agus eirionach aontuighthe; maille ris an t-sailtair no Psalmuibh Dhaibhi, ar na bpunncadh mar chantar no raqidhtior iad a t-Teampolluibh

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information