Lektorské dovednosti - Manuál úspěšného lektora – 2., doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 172
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Praktická a čtivá příručka je určena jak začínajícím lektorům, kteří chtějí dobře zvládnout svou práci, tak i těm zkušenějším, kteří v ní naleznou náměty na vylepšení a zpestření své činnosti. Důraz je kladen na klíčové schopnosti lektora a jeho zvládání vzdělávacího procesu. Zjistíte, proč a jak analyzovat vzdělávací potřeby, jak se připravit na vzdělávací akci a úspěšně zvládnout celý proces lektorování, jaké hry a další aktivizační prvky použít při vzdělávání, jak řešit komplikované situace a problémy či proč je důležité závěrečné hodnocení vzdělávací akce a jak je provést. Dozvíte se také, jak postupovat, chcete-li podnikat jako soukromý lektor, konzultant nebo jiný vzdělavatel. Druhé vydání přináší navíc rozšířenou nabídku metod práce s posluchači, her a dalších rad a tipů, jak řešit lektorsky náročné situace. Kniha je psána tak, aby poskytla srozumitelné, konkrétní a osvědčené nápady, tipy a doporučení všem zájemcům o zajímavé a zábavné učení přinášející viditelné výsledky.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

O autorce
8
Předmluva
9
1 Co to znamená když aneb Čím chci být
11
2 Jsem lektor aneb Hlavní kompetence lektora
17
3 Začátek je klíčový aneb Analýza vzdělávacích potřeb
31
4 Příprava je základ aneb Didaktika a metodika vzdělávací akce
39
5 Jedeme aneb Proces vzdělávací akce
53
6 Hry hrátky a icebreakery aneb Aktivizační prvky ve vzdělávacím procesu
71
7 Řešíme problémy aneb Komplikované situace při vzdělávací akci
93
8 Hodnocení je zapotřebí aneb Evaluace jako výstup z akce
109
9 Zádrhele a kotrmelce aneb Čemu se má lektor vyhnout a proč
119
10 Podnikám jako lektor aneb Marketing PR a finance v práci lektora
133
Doslov
149
Slovník
150
Seznam použité literatury
153
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje