Lepení v praxi

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 20. 10. 2017 - Počet stran: 144
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
S potřebou pevně slepit dva pevné subjekty se setkáváme jak v domácnostech, tak i v průmyslové výrobě. S rozvojem chemie se objevila široká škála lepidel a v praxi vyvstal problém, co a proč lepit, čím a jak. Odborná publikace s množstvím praktických příkladů seznamuje čtenáře s řešením dané problematiky. V knize najdete rozdělení lepidel podle chemické nebo fyzikální struktury (resp. podle počtu složek), podrobný popis principů tvorby lepeného spoje, úpravy povrchu, zkoušky pevnosti. Obsáhlá kapitola se pak zabývá lepením podle typů adherendů (plasty, sklo, kovy, keramika, usně, textilie apod.) včetně vhodných lepidel a doporučených úprav povrchů. Stranou nezůstává ani technologie lepeného povrchu (nanášení lepidel, vytvoření spoje, kontinuální a diskontinuální lepení) a přehled nových technologiích v této oblasti. Závěrečně kapitoly pak jsou věnovány jednotlivým skupinám lepidel (sekundová lepidla, tavná lepidla, akrylátové tmely, silikonové tmely). Užitečná je i podrobná tabulka s přehledem použití běžných typů lepidel.  
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
7
Z historie lepicích procesů
8
Výhody a nevýhody technologie lepení
11
Lepidla a jejich rozdělení
12
Lepený spoj
20
Lepení podle typu adherendů
49
Tmely a tmelení akrylátové tmely
121
Tmely a tmelení silikonové tmely
125
Použití běžných typů lepidel přehled
129
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje