Les Galanteries Grenadines: Seconde Partie, Stránka 2

Přední strana obálky
Chez André de Hooghenhuysen, Imprimeur de la Ville, 1673 - Počet stran: 116
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje