Lesnj Duch. Aneb Vhljři w dubowém audolj: Weselá hra w třech gednánjch, podlé staré rozpráwky wypracowaná

Přední strana obálky
k dostánj w Cžeské Expedycý v Hrabů w Dominikánské vlicy Nro. 373, 1799 - Počet stran: 70
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje