Literarni atlas Ljubljane. Zgode in nezgode 94 slovenskih književnikov v Ljubljani

Sprednja platnica
Založba ZRC, 15. nov. 2014 - 296 strani

To je prvi atlas takšne vrste v Sloveniji. V njem so najprej v člankih opisana obdobja, ki so jih izbrani slovenski književniki od protestantizma do sodobnosti preživeli v Ljubljani. Pokaže se paleta  nasprotujočih si literarnih in nazorskih  usmeritev ter burno družbeno dogajanje v slovenski prestolnici. Številčne oznake krajev, ki so omenjeni v člankih (avtor besedila je Marjan Dolgan), pa bralcu omogočajo, da na priloženih zemljevidih Ljubljane (avtorici Jerneja Fridl in Manca Volk) najde kraje, kjer so književniki prebivali, se šolali, delali, umirali in kjer so jih pokopali. Ne manjkajo niti lokali, v katerih so se zabavali, niti zapori, v katere so jih tlačili oblastniki. Navedeni so tudi mnogi kraji ljubezenskih romanc in polomov, javnih škandalov, družabnih spektaklov; omenjena so skrivnostna izginotja. Ljubljana kot prizorišče fars, dram, tragedij, kriminalk in grozljivk, ki so jih doživljali slovenski književniki. Obsežna knjiga je informativna, poučna, zabavna in srhljiva. Vsebuje veliko podatkov, ki doslej še niso bili nikjer objavljeni. Bralcem omogoča vpogled v tiste plasti slovenske književnosti, ki jih šole iz različnih razlogov zanemarjajo ali zamolčujejo.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


This is the first atlas of the kind in Slovenia ('The Literary Atlas of Ljubljana'). A collection of biographical articles starts with descriptions of the times which the selected Slovenian literary men and women spent in Ljubljana. There is a wide range of conflicting literary and ideological orientations as well as turbulent social and political developments in Slovenian capital. Numerical indications of places (author of the texts is Marjan Dolgan) serve the readers to find locations on the attached maps of Ljubljana (authors Jerneja Fridl and Manca Volk) where the writers and poets lived, attended school or received their education, worked, died and are buried. There are pubs where they amused themselves, and prisons where they were locked up by the authorities. Also places of love romances and misfortunes, public scandals, social spectacles, even mysterious disappearances. Ljubljana as the venue of farces, dramas, tragedies, thrillers and horror stories which Slovenian literary creators experienced. An extensive publication is informative, instructive, funny and thrilling. It contains a great number of data that have not yet been published. Readers will get an insight into previously unknown strata of Slovenian literature.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Izbrane strani

Vsebina

Del 1
22
Del 2
24
Del 3
26
Del 4
264
Del 5
270
Del 6
272
Del 7
276
Del 8
277
Del 9
278
Del 10
281
Del 11
285
Del 12
288
Del 13
290
Del 14
294
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki