Lymfologie: Překlad 7. vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 7. 5. 2014 - Počet stran: 720
Základní učebnice v oboru, překlad již 7. vydání, které vyšlo v nakladatelství Urban&Fischer ze skupiny ELSEVIER. Čtenář zda najde opravdu vše potřebné a aktuální: anatomii a fyziologii lymfatického systému, příčiny a původ onemocnění lymfatického systému, diagnostiku, léčbu a průběh všech lymfologických patologických obrazů z lékařského pohledu, techniku, účinky využití všech komplexních fyzikálních a dalších metod. Autoři vynikajícím způsobem propojili v publikaci informace pro lékařské a nelékařské obory takovým způsobem, aby z účinné léčby co nejvíce profitoval nemocný. Didaktickou hodnotu publikace zvyšuje přes 700 barevných vyobrazení. Ideální kniha pro lékaře (ocení ji chirurgové, lymfologové, RHB lékaři, dermatologové, estetičtí chirurgové, angiologové i internisti) a dále ji využijí fyzioterapeuti, maséři a odborný léčebný personál lázní.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

2 Fyziologie a patofyziologie systému lymfatických cév
145
3 Lymfostatické nemoci
189
4 Morfologické nálezy u lymfedému
281
5 Morfologické a funkční aspekty normální a patologicky změněné lymfatické tkáně
341
6 Zánět
383
7 Místní onemocnění subkutánní tukové tkáně1
391
8 Chronická žilní insuficiecnce CVI
403
9 Generalizované otoky u žen
417
141  Techniky a způsoby účinku manuální lymfodrenáže MLD
508
143  Obecná upozornění k výstavbě léčebné metody pořadí hmatů
509
144  Léčba krčních lymfatických uzlin a jejich tributárních oblastí
510
145  Léčba axilárních lymfatických uzlin a jejich tributárních oblastí
514
146  Léčba velkých lymfatických kmenů
520
147  Léčba tříselných lymfatických uzlin a jejich tributárních oblastí
522
148 Speciální hmaty v MLD
526
15 Dekongestivní pohybová a dechová terapie léčebná tělesná cvičení a další opatření fyzikální terapie
529

10 Radiologická diagnostika u otoků končetin
425
11 Metastazování maligních tumorů
447
12 Angiodysplazie
471
13 Molekulární lymfologie a genetika lymfedémových a angiodysplastických syndromů
477
14 Manuální lymfatická drenáž podle dr E Voddera
507
16 Kompresní terapie
543
17 Diagnostika a léčba lymfedému
609
18 Možnosti nasazení MLDKPE v chirurgii ortopedii a sportovním lékařství
661
Rejstřík
681

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje