Mørke midt på dagen: en bok om depresjon

Front Cover
Gyldendal Norsk Forlag, 2003 - 600 pages
Dette er en dypt engasjerende og modig bok om et tema som stadig er nærmest tabubelagt, på tross av at det angår millioner av mennesker verden over. Depresjon er den mest utbredte psykiske sykdom i dag? også i Norge. Med utgangspunkt i egne erfaringer har den engelsk-amerikanske forfatteren Solomon (som tidligere har utgitt skjønnlitteratur) skrevet en bok som gjør grundig greie for hva depresjon er, og han skriver med innlevelse om hvordan han og andre har opplevd å bli syke, og om måter å få hjelp til å klare å leve med depresjon på. Et av Solomons mål med boka er å avlive myter og fordommer knyttet til denne sykdommen. Mørke midt på dagen er en vidtfavnende, perspektivrik og klok bok om dette store temaet.

Bibliographic information