MDCI, Ara ojats, queus fan a saber de part de les vint y vna persones dels tres estaments ecclesiastich, militar y real del present Regne de Valencia, electes per actes de Corts, fetes en les vltimes Corts Generals, celebrades per la Mag. del Rey ... en lo any MDLXXXV pera ordenar e prouehir les coses toca[n]ts a la guarda y custodia maritima del dit regne e fortificacio de aquell e pera la administracio del dret del nou imposit de la seda ...

Front Cover
- Seda - 4 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information