Macbeth

B́a trước
Nelson Thornes, 2014 - 224 trang
3 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Full comprehension of the plays is gained from the line-by-line modern English translation given on facing pages. Understanding of the plays is increased as pupils take part in the variety of related activities included in each book. The significance of the plays is reinforced by sections discussing Shakespeare's life, works and theatre. Pupils are encouraged to understand the language, characters, structure and themes of the plays by completion of practical exercises.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - DAVIDGOTTS - LibraryThing

This book makes understanding the Shakespearean language of the play a lot easier. Đọc toàn bộ bài đánh giá

Các trang được chọn

Nội dung

MACBETH
15
Activities
206
Examination questions
220
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2014)

Alan Durband is well-respected in his field.

Thông tin thư mục