Magyar könyvszemle

Front Cover
Magyar tudományos akadémia Könyvkiadó hivatala., 1905 - Bibliography
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 328 - sajátságosnak", „népiesnek", mint akkor magát kifejezte; a másik, mely hivatva volna a mű költői oldalát felfogni, az a formától nem fogja látni a tartalmat.
Page 328 - De minek? de kinek? e gondolat nehezedik ólomsúlyosan tollamra, valahányszor kezembe fogom, valahányszor egypár versszakot leírok. S így költeni lehetetlen. Ezért Toldi második része talán sohasem fog elkészülni. Az a közönség, mely első Toldimban a kútágast bámulta csak, azóta igen sok kútágast olvasott; az nem találná már Toldit eléggé „sajátságosnak", „népiesnek...
Page 325 - Lisznyay Kálmánnak, hogy tegyen úgy és a meg úgy tesz. Se kérd, se hall, csak úgy tesz. Meg mernék esküdni az élő istenre, mind a húsz ujjamat feltartva, hogy ez eszme az én agyamban fogamzott először, e beállott újesztendőben, és lássa az ember ! övé az eredetiség pálmája. Sic vos non vobis . . . ! így húzza be az embert a remény, így húzott be engem is a „miatti?
Page 264 - Új latin irodalom 799, Magyar nyelvészet 578, Régi magyar irodalom 662, Magyar irodalom 4755, Germán irodalmak 1944, Franczia irodalom 770, Olaszspanyol irodalom 274. Szláv irodalom 476, Keleti irodalom 1925, Incunabulum 358, Akadémiák és társulatok kiadványai 629, Magyar Akadémia kiadványai 386, Külföldi folyóiratok 204. Magyar folyóiratok 399, Bolyaiana 39. 1903-ban a rendezett munkák száma 68,335-öt tett ki. A lefolyt évben tehát a rendezett munkák száma...
Page 263 - A könyvek köttetése. lajstromozása, a czédula-katalogus készítése úgy mint eddig, a múlt évben is rendszeresen folytattatott. A könyvtár költségvetése teljesen ki lett merítve. A nagy gyarapodás miatt a könyvkötés tetemes áldozatot kivan, úgy hogy kivánatos volna, hogy a költségvetés e része felemeltessék, ha nem akarjuk, hogy a könyvek kötetlenül álljanak a polczokon. vagy éppen kötetlenül használtassanak. A könyvvásárlásnál és a...
Page 326 - Toldi-b&n sem gyönyörködöm többé; legföljebb mosolygok rajta, hogy én akkor mir nichts, dir nichts, bevágtam az irodalom kellő közepébe. Arra courage kellett, az most nincs. Nem akarok hosszasan beszélni róla; érted a nélkül is.
Page 278 - Ordinarius secundum veram notulam sive rubricam alme ecclesie Agriensis de observatione divinorum officiorum ét horarum canonicarum. A krakói unicum könyvpéldány után közzéteszi — . Az egri főkáptalan hazafias áldozatával kiadja az egri egyházmegyei irodalmi egyesület.
Page 264 - Mythologia 123, Theologia 4869, Paedagogia 1993, Széptudomány 881, Anthropologia 529, Jogtudomány 1340, Magyar Jogtudomány 1840, Politika 2810, Magyar Politika 2325, Magyar országgyűlés 95, Történelem 6215, Magyar Történelem 3244, Életrajzok 3216, Földrajz 1106, Magyar Földrajz 572, Térképek 930, Utazás 1356, Statisztika 805...
Page 330 - Fáráhó népéről; bosszantott, hogy benne Toldi fenségét és komolyságát várták és persze, hogy megcsalódván nem ők, de te lettél az oka. Azonban én mégis azt hiszem, hogy nem lesz okod panaszra.
Page 263 - A diplomatariumok is jelentékeny és értékes művekkel szaporodtak. Többek közt megemlítendő a Monumenta Boica, melyből teljes példány ritkán fordul elő, s könyvkereskedői ára is mindig emelkedik. Az angol Calender of State Papers< a szász tartomány történeti forrásai, a pár mai és piaceuzai tartományok monumentái, a veleuczei H.

Bibliographic information