Magyar történeti életrajzok: a Magyar tudományos akadémia és Magyar történelmi társulat megbizásából, Volume 14

Front Cover
Franklin-társulat könyvnyomája, 1898
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 102 - Mars, összeriad és Szulimán, a világverő császár, mint a nyárfa-levél úgy reszket ; pedig messzi dombrul nézi a kijövetelét. Óh, hányszor megbánta már, hogy megszállta Szigetet, s hányszor átkozta érte megőszült fejét! A mint a bán a törökök közé vág, háta megett az ötszáz vitéz ötszáz halál. Itt fegyver fegyverrel találkozik összve, Vitézis Vitézzel kapcholódik közbe. Vér, iaigatás és por megy égben keverve, Törik dárda, koplia, szablia elegyedve....
Page 185 - Ibrahim, pécsi olaj -bég ép úgy tűnik elénk, fél sisakkal, fél szablyával, paizsán száz likkal és száz kópjadarabbal, portól és keresztyén vértől lustosan, mint Jeruzsálem megvétele után Altomoro, a persa herczeg, kinek fél sisak fejében, fél kard a kezében, ki vértől borítva védekezik száz lándzsa ellenében ; s ép úgy adja meg magát Zrínyi Miklósnak a neve hallatára, mint ez Godfrédnak a felszólítására : 2 de már Arany János megjegyezte, hogy a mi költőnk...
Page 70 - Csak, — szájára mikép eressze a zablát, Csak azon van, mikép tölthesse meg torkát. 9. Hogy ő szent nevének nincsen tiszteleti, Fia szent vérének köztük becsűleti, Jó cselekedetnek hogy nincsen keleti, Sem öreg embernek nincsen tiszteleti, 10. De sok feslett erkölcs és nehéz káromlás Irigység, gyülölség és hamis tanácslás, Fertelmes bujaság, fene rágalmazás, Ivopás, emberölés, és örök tobzódás.
Page 12 - Beadták a vadszamár fiat a scholába, tizenkét esztendő múlva kijött egy mindenfelé ordító, visító, nyerítő nagy vadszamár, sem az Istene, sem hazája törvényét, sem a históriákat, még csak az maga eleinek viselt dolgait sem tudta, mégis országot, eklézsiát, politikát, törvényt és országos hadakat, követség és traktákat igazgasson; igenis a kőmíves csákány, kalán, kő s mész nélkül várat építsen.
Page 56 - Ez idylljei közül a görög hitregék megverselésére különösen sokat adott, a saját dicsekvése szerint ezt a műfajt ő találta fel és honosította meg Olaszországban ; 3 holott csak az anyag megtalálásáról és elkölcsönzéséről lehet nála beszélni. Mert a maga emberöltője bár elhalmozta magasztalással, a dagályos szavú Claudio Achillini egyenesen nagyobb költőnek hirdette mindazoknál, kik valaha Toscanában, vagy a görögök, latinok, arabok és zsidók között születtek...
Page 234 - Eletr. 1898. jében is eleibe tüntettek, mondván: ne aludjál, ne keresd a gyönyörűséget; látod-e romlott hazánkat, melyet mi annyi vérontással, verésekkel és untalan való fáradsággal nyertünk, oltalmaztunk és sok száz esztendeig megtartottunk : kövesd az mi nyomdokunkat, ne szánd fáradságodat, ne szánd véredet, ne szánd életedet.
Page 70 - ... térítette; majd a törökök dúlásait és fosztogatásait említi, úgy hogy isten jó kedvében megszánja a magyar népet, mert megparancsolja angyalainak, hogy menjenek Egörbe Rákóczihoz, hű szolgájához, hogy üljön hamar fő lovára, viselje gondját juhainak, bátorsággal bízzék és semmit ne féljen, mert népe ellensége ellen véle lesz.2 Hasonló előterjesztés, ugyanaz a küldetés, azzal a különbséggel mégis, hogy itt a diadalmat és nem a vértanúságot hirdeti,...
Page 68 - Kyralioknac io és 106—108. 11. gonoz szerencseieknec okairul Debre2 Ugyanaz: Ugyanott. 172., 175. II. ezen, 1563. 8., n., 51, 78. 11. 9* den népek közt nevezetesek és utálatosak vagyunk; - - ez bizony történetből és az szerencse forgásából nincsen, hanem innét vagyon : Mert mint az sidók ellen, azonképpen miellenünk az isten fegyverkezett fel, és vonta reánk az ő kézivét, ő készítette reánk az ő fegyverét, ő támasztotta reánk az konstantinápolyi török császárt....
Page 96 - ... nemzetünknek excoláltatása felől. Meggondolván én azt is, mi végre fogtam Istenem előtt mind ezekhez, ti hogy nemzetemnek használhatnék vélek, és tálam a végre adott Isten azokban olyan előmenetelt, az Isten is (mondok) megver, ha abbéli intenciómnak és mintegy fogadásomnak eleget tenni teljes tehetségem szerint nem igyekezem. Ezekbéli sok jó igyekezetimnek praemiumául...
Page 61 - ... Feszületre, a legszebb és legsimább. Hatalmas kifejezése a keresztyén áhítatnak, megadásnak és töredelemnek, melyre int, mert hiszen érdemünk, mint kövön a hangyanyom, bűnünk pedig mint levél a fákon, örvény a tengeren, fövény a parton, madár a levegőben. De az úrnak irgalma nagyobb, kegyelme végtelen : azért bízhatunk benne, nem magunkért, hanem szent fiáért, a keresztfán halt Krisztusért, a ki méltó, hogy múzsája könyzuhatagokat áraszszon érte! Az ő...

Bibliographic information