Makt och beroende i samarbetsrelationer: en studie av mindre och medelstora underleverantörsföretag

Front Cover
Ekonomisk Forskning, 1975 - Small business - 378 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

BAKGRUND 0CH PR0BLEM l
4
UPPLÄGGNING 0CH PRESENTATI0N
14
TE0RETISKA 0CH MET0D0L0GISKA UTGÅNGSPUNKTER
23
FÄLTARBETETS UPPLÄGGNING 0CH GEN0MFÖRANDE
65
UTVECKLING AV EN TE0RI OM UNDERLEVERANTÖRSBER0ENDEN SITUATI0N
73
UTVECKLING AV EN TE0RI OM UNDERLEVERANTÖRSBER0ENDEN PR0CESSER
122
UTVECKLING AV EN TE0RI 0M UNDERLEVERANTÖRSBER0ENDEN FÖRAND
137
STUDERADE UNDERLEVERANTÖRSSITUATI0NER
153
SAMMANFATTNING 0CH SLUTSATSER
180
l0 UTVÄRDERING 0CH AVSLUTNING
206
Bilaga till avsnitt 4 2 l A
13
Bilaga till avsnitt 4 2 l A
19

Bibliographic information