Malay Customs and Traditions

Harapang Pabalat
D. Moore, 1962 - 128 mga pahina

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Piercing of Earlobes Circumcision
7
Marriage Customs
22
Funeral Customs J 2
52
Language Etiquette and Ancient Laws
61
The Nobat Royal Band
78
Rules Governing Marriage
87
Tabalkan Installation of a Monarch
94
Demise and Funeral of a Ruling
117
Appendix
127
Copyright

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Impormasyon sa aklat