Masová komunikace a veřejné mínění

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 230
Problematika masové komunikace a veřejného mínění poutá v poslední době stále více pozornosti nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Už při letmém pohledu na současnou společnost člověk velice rychle pochopí, proč je nazývána společností médií a informací, společností komunikující a znalostní, společností celebritní, karnevalovou a legrační. Je ale opravdu tak legrační? Renomovaní čeští a slovenští autoři koncipují svoji knihu jako vizitku současné společnosti. Analyzují proměny sociální a masové komunikace, média a jejich vybrané problémy, téma kultury a masové kultury, veřejného mínění a jeho významu. Zvláštní pozornost věnují problému mediální prezentace násilí a zločinu. Unikátní publikaci jistě ocení studenti příslušných oborů vysokých škol, vyšších odborných škol, ale i široká veřejnost.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
7
část Společnost média a masová komunikace
13
Masová komunikace
35
Masová média
47
Mediální produkt
73
Publikum
85
Účinky médií
93
Média a masová kultura
109
Veřejné mínění a jehovýzkum
119
Tvorba a funkce veřejného mínění
129
Výzkum veřejného mínění v praxi
151
částVliv médií na konstrukci bezpečnostní reality
165
Prezentace násilí vybraných druhů kriminality a etnických
187
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje