Matyáš Gallas (1588–1647)

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 399
Vůbec poprvé má český čtenář možnost přečíst si životopis této přední vojenské osobnosti třicetileté války. Matyáš Gallas, původem italský šlechtic, vstoupil do našich dějin nejen proto, že byl v roce 1634 jmenován vrchním velitelem císařských vojsk operujících i na českém území, ale také proto, že po Valdštejnově zavraždění obdržel jeho obrovský majetek (Frýdlant, Smiřice, Liberec ad.). Tím se rod Gallasů natrvalo usadil v Čechách, od druhé poloviny 18. století jako Clam-Gallasové. V knize je barvitě vykreslena závratná kariéra generála, který proslul jako výborný stratég, na straně druhé si vysloužil přízvisko kazivoj. Spolu s ním projdeme válečná jeviště, na nichž velel, a prožijeme hrůzy, které válečné běsnění přinášelo. Text oživuje barevná příloha.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

ÚVODNÍ SLOVO K ČESKÉMU VYDÁNÍ
7
I ÚVOD
9
II MATYÁŠ GALLAS V HISTORIOGRAFIIA LITERATUŘE
15
III ZÁZEMÍ A PŮVOD
25
IVMATYÁŠ GALLAS V KATOLICKÉ LIZE
34
ÚČAST VE VÁLCE O MANTOVSKÉDĚDICTVÍ
42
VI GALLAS POD VELENÍMALBRECHTA Z VALDŠTEJNA
52
VII LIKVIDACE FRÝDLANTSKÉHO VÉVODY
59
XV JAKO GENERÁL PORUČÍK POD VELENÍMLEOPOLDA VILÉMA
185
XVI TŘETÍ GENERALÁT
196
XVII ALKOHOLISMUS NEMOCI A SMRT
204
XVIII SPOLEČENSKÝ A EKONOMICKÝ VZESTUPDÍKY VOJENSKÉ KARIÉŘE
214
XIX CHRONOLOGIE GALLASOVA ŽIVOTA
229
XX KONEC GALLASŮ V ČECHÁCHJan Kilián
231
POZNÁMKY
244
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
321

VIII PŘÍPRAVY NA VELKOU OFENZIVU
72
IX NÖRDLINGEN VELKÝ TRIUMF
76
X TAŽENÍ PROTI FRANCII
83
XI TAŽENÍ PROTI ŠVÉDŮM
111
XII ZNOVU VRCHNÍM VELITELEMCÍSAŘSKÝCH SBORŮ
137
XIII CÍSAŘSKÉ TAŽENÍ DO HOLŠTÝNSKÉHOVÉVODSTVÍ V ROCE 1644
145
PŘÍZNIVCI A DŮVĚRNÍCINA CÍSAŘSKÉM DVOŘE
175
PRAMENY ARCHIVNÍ
324
PRAMENY EDITOVANÉ
327
LITERATURA
336
JMENNÝ REJSTŘÍK
393
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
400
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje