Memorien, advertissementen van regten, en advysen van regtsgeleerden, aangaande het regt van neemen en herneemen van scheepen, gedaan maaken, en aan de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt Resideerende binnen Amsterdam: mitsgaders de Heeren Adjuncten Reviseurs, overgegeven ... met de successive sententien van datis 19. may 1711. 1 maart, en 4. july 1713

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information