Menaeum unius cujusque mensis continens omnem fest...seriem cum addiment... Fomulie sacrorum rituum, diligenter emendatum, a...

Предна корица
Le Phoenix, 1843
 

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Други издания - Преглед на всички

Често срещани думи и фрази

Άγιοδ άλλ Άπόλυσιδ Απόστολοι αυ'τη αυ'τοΰ άυτη άυτοΰ Βασιλέωδ γάρ γενόμενοδ Γεώργιε γηδ δέ δθεν δί διά διό Δόξα δόξηδ ε'πί ει'δ ειδ Ειρμόδ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ έκ ελεοδ έν ένδοξε έξ Ευ'λογητόδ ευλογεΐτε η'μάδ η'μέρα η'μών ημάδ ημών Ηχοδ θείαδ θεΐον θείω Θεόδ Θεόν Θεοτόκε Θεοτοκίον Θεοΰ Θεώ Ιάσων Κάθισμα καλώδ Κανόνεδ καρδίαδ Κοντάκιον Κυ'ριον Κυριε Κυρίου μάκαρ Μάρκε Μάρτυδ Μάρτυροδ Μαρτυρων μηνόδ ΜΗΝΟΣ Μνημη τοΰ νυν οθεν ον Οσιε Όσιου ου'κ Ουτοδ πα παθών παμμάκαρ πανάμωμε πάντα τά πάνταδ Παρθένε πάσηδ Πάσχα Πάτερ Πατρόδ πίστει πίστεωδ πιστώδ πλ πλάνηδ Πνευματοδ πόθω πρεσβείαιδ πρόδ πταισμάτων πυρόδ σαδ σαρκόδ σέ σοι σοφέ Σταυροθεοτοκίον Στίχ συ Συμεών συν σώματοδ τά εργα τάδ ψυχάδ ταΐδ τήδ τηδ Έορτηδ τήν τής ΤΗχοδ τί τό τοΐδ τόν τοΰ Άγιου του'δ τουδ αίώναδ τουτου ττί τώ τών τών Άγιων υ'πέρ φώδ Χρι Χριιστου Χριστόν Χριστοΰ Χριστώ ψάλλομεν Στιχηρά ψυχηδ ώδ Ωδη ώφθηδ

Библиография