Menak Lare, Volume 3

Front Cover
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1983
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Prabu Nusirwan Andrawina Kaliyan Para Tamu
9
Sang Retna Muninggar Raja Putri Medayin Kas
18
Raden Kobat badhe Pancakara Kaliyan Sang Amir
28
Raja Kistaham Keweleh
45
Sang Amir Perang Tandhing Kaliyan Raja Bahran
53
Raja Bahran Katur Dhateng Prabu Nusirwan
61
Raja Kistaham Badhe Mitenah Sang Amir
69
Raja Kistaham Saanakipun oncat saking Medayin
85
Sang Prabu Kebar Badhe Males Ukum Dhateng Sang
92
Sang Amir Mapagaken Mengsah Saking Kebar
101
Wadya Kebar Campuh Kaliyan Wadya Medayin
115

Other editions - View all

Bibliographic information