Merenje otpora kopanju na otkrivci Kosovskih površinskih otkopa i odredjivanje specifične rezne sile: Doktorska disertacija

Front Cover
1979 - 124 pages
0 Reviews
Prvi nabavljeni rotorni bageri SRs-315.15/3,5 imali su specifičnu reznu silu od 105 kp/cm. Merenjem otpora utvrdjeno je da bager i manje specifične rezne sile može da savlada otpore kopanju u žutoj glini.Odluka da se prihvati bager sa manjom specifičnom reznom silom od 105 kp/cm. bila je logična u datom momentu.Prihvatanje bagera sa specifičnom reznom silom od 60 kp/cm imao je sledeće prednosti:-stvorena je mogućnost za ugradnju manjeg elektromotora za pogon radnog točka čime se postiže znatna ušteda u potrošnji električne energije ...

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information